↑ Åter till BOKEN

Innehållsförteckning

1.   Att se och tolka

1.     Kossan på ängen
2.     Matematikern och kossan
3.     Biologen och kossan
4.     Klimatologen och kossan

2.   Alarmisternas budskap

1.     Att bränna kol
2.     Fossila bränslen och biobränslen
3.     Utsläppen av fossil koldioxid
4.     Atmosfärens koldioxidhalt efter 1960
5.     Jordens medeltemperatur under 1900-talet
6.     Strålningsbalans
7.     Växthuseffekten
8.     Koldioxidens växthuseffekt
9.     Klimatologer slår larm
10.   Klimatfrågan politiseras
11.   FN:s klimatpanel (IPCC) blir alarmistisk
12.   Rio-deklarationens försiktighetsprincip
13.   Ingen rädder för vargen här

3.   Katastrofscenarierna

1.     Varningsrop eller skräckpropaganda?
2.     Värmeböljor och hälsoeffekter
3.     Ökenutbredning
4.     Tropiska sjukdomar
5.     Utrotning av växter och djur
6.     Försurningen av sjöar och hav
7.     Översvämningar
8.     Stormar och orkaner
9.     Extremt väder
10.   Smältande glaciärer
11.   Himalaya och vattenförsörjningen
12.   Smältande polarisar
13.   Dränkta korallöar
14.   Stigande hav
15.   Att väga ont mot gott

4.   Hockeyklubban

1.     Den medeltida värmeperioden
2.     Manns hockeyklubba
3.     Hockeyklubban knäcks
4.     Försök att reparera hockeyklubban

5.   Jordens temperaturhistoria

1.     Från varm forntid till istidsåldern
2.     Istidsåldern
3.     Det holocena optimet
4.     Är 1900-talets uppvärmning unikt snabb?
5.     När påbörjades 1900-talets uppvärmning?

6.   Naturliga orsaker till globala temperaturändringar

1.     Milankovichcykler
2.     Solens aktivitet
3.     Solaktiviteten under 1900-talet
4.     Solaktivitetens långsiktiga trend under 1900-talet
5.     Kosmisk strålning
6.     Sol- och jordmagnetism
7.     Oceanernas temperaturoscillationer
8.     Analytiskt påvisade temperaturoscillationer
9.     Samband mellan temperatur och koldioxidutsläpp
10.   Termisk avgasning

7.   Kolcykeln

1.     Siple/Mauna Loa-värdena
2.     Kolcykelschemat i stort
3.     IPCC:s koldioxidbudget
4.     Hur mycket fossil koldioxid har vi släppt ut?
5.     Hur mycket antropogen koldioxid har vi släppt ut?
6.     Begreppet uppehållstid
7.     Begreppet relaxationstid
8.     Uppehållstiden för atmosfärisk koldioxid
9.    Vad resterar av utsläppen av antropogen koldioxid?

8.   Den felande koldioxidkällan

1.     Vulkanism
2.     Termisk avgasning enligt iskärneanalyser
3.     Hur tät är is?
4.     Förväntningar som felkälla
5.     Siplevärdenas tillkomst
6.     Koldioxidens bandyklubba
7.     Botaniker knäcker bandyklubban
8.     Kemiskt bestämda koldioxidhalter före 1960
9.     De årliga oscillationerna av luftens koldioxidhalt
10.   Temperaturens effekt på luftens koldioxidhalt
11.    Mätningar av C13-halter
12.   Termisk avgasning är en felande koldioxidkälla

9.   Kolcykelmodeller

1.     Vetenskapliga modeller
2.     Kinetiska kolcykelmodeller
3.     Arrheniusekvationen och termisk avgasning
4.     Keelingkurvans temperaturberoende
5.     Bombprovskurvan
6.     Budget för ökningen av luftens koldioxidhalt
7.     Biosfärens andel av upptaget av antropogen koldioxid
8.     Budget för utsläppen av antropogen koldioxid
9.     IPCC-stödda kolcykelmodeller
10.    Bernmodellen
11.    Revelleeffekten och havets karbonatkemi
12.    Jämvikt versus icke-jämvikt
13.    Den tidshierarkiska jämviktsapproximationen
14.    Ytvattnet är ett gränsskikt med speciella egenskaper
15.    Hastighetsbegränsningen av havets koldioxidupptag
16.    Utvärdering av IPCC:s kolcykelbedömningar
17.    Sammanfattning av kolcykelkontroversen

10.   Att spå klimat

1.     Att spå väder
2.     Felkällor i vädermodeller
3.     Klimatmodeller
4.     Kan klimatmodeller spå väder?
5.     Kan klimatmodeller återge historiska temperaturer?
6.     Växthuseffekten
7.     Le Chateliers princip
8.     Empiriska studier av klimatkänsligheten
9.     Klimatmodellerna och temperatureffekter

11.    Klimatmodellernas prognoser

1.     Deskriptiva modeller
2.     Växthuseffektens fingeravtryck
3.     2000-talets globala temperaturer
4.     Alarmisternas syn på 2000-talets temperaturer
5.     Klimatmodellernas prognosförmåga
6.     Vi har hört den förut
7.     Vad är klimat och vad är väder?
8.     Prognoser baserade på solaktiviteten

12.   Skeenden på lång sikt

1.     Varför är luftens koldioxidhalt så låg?
2.     Hur jordatmosfären fick sitt syre
3.     Kol/syrecykeln
4.     Fotosyntesens kompensationspunkt
5.     Vådan av att fossilisera kolföreningar
6.     Livet under istidsåldern
7.     Kan vi undkomma en ny istid?
8.     Fossila bränslen är biobränslen

13.   Att beräkna globala temperaturer

1.     Metoder för beräkning av globala temperaturer
2.     Millenniebuggen
3.     Mätstationers antal och urval
4.     Tätortseffekten (urban heat islands)
5.     Korrektionsprogram
6.     Offentlighetsprincipen
7.     Climategate
8.     Nya Zeelands artificiella uppvärmning
9.     Kritik av alarmisternas temperaturberäkningar
10.   Hur alarmisterna svarat på kritiken
11.   Konsekvenser av skeptikernas kritik

14.   IPCC som bedömningsinstans

1.     Miljörörelsen och IPCC
2.     Att låta hypotes föregå observationer
3.     IPCC:s organisation och arbetssätt
4.     Hide the decline (dölj nedgången)
5.     Vad döljandet av nedgången dolde
6.     Peer-review
7.     Himalayagate (Glaciergate)
8.     Africagate
9.     Judithgate
10.   IPCC:s bedömning av temperaturutvecklingen
11.   IPCC:s bedömning av växthuseffektens fingeravtryck
12.   IPCC:s bedömning av klimatmodellers tillförlitlighet

15.   Vetenskap versus politik

1.     IPCC som agitatorisk instans
2.     IPCC, Greenpeace och Världsnaturfonden
3.     Vad ska in? Sol och vind
4.     IPCC:s dolda agenda
5.     En märkbar politisk påverkan
6.     Världens regeringar bestämmer vad IPCC ska säga
7.     Är debatten över?

16.   Slutord

1.     En svensk tiger
2.     Stockholmsinitiativet
3.     Behovet av information
4.     Kunskap är makt, men vad är rätt kunskap?
5.     Människan spår, men Gud rår

Appendix

Kommentera