↑ Åter till BOKEN

Appendix

Experimentella bestämningar av koldioxidens atmosfäriska uppehållstid,
ordnade efter mätmetod och rapportår

Värden inom parentes anger mittpunkten av angivna intervall och har använts i Bild 51

Källor:  E. T. Sundquist, 1985, American Geophysical Union, Geophysica Monograph 32:5;
T. V. Segalstad, 1998, in Global Warming: The Continuing Debate (R. Bate, ed.) p.184

 

Författare [publikationsår]                               Metod                           Uppehållstid  (år)

Suess  [1957]                                                 Naturlig C14                             7
Arnold & Anderson  [1957]                                    ”                                       10
Craig  [1957]                                                            ”                                         7
Craig  [1958]                                                            ”                                         7
Bolin  [1959]                                                             ”                                         5
Craig  [1963]                                                            ”                                      5–15   (10)
Keeling  [1973]                                                        ”                                         7
Broecker & Peng  [1974]                                       ”                                         8
Broecker  [1974]                                                      ”                                        9,2
Oeschger et al.  [1975]                                           ”                                        6–9   (7,5)
Keeling  [1979]                                                        ”                                        7,5
Peng et al.  [1979]                                                   ”                                        7,6
Siegenthaler et al.  [1980]                                     ”                                        7,5
Kratz et al.  [1983]                                                   ”                                        6,7
Siegenthaler  [1983]                                               ”                                   7,9–10,6  (9,3)
Lal & Suess  [1983]                                                 ”                                       3–25   (14)
Siegenthaler  [1989]                                               ”                                       4–9   (7,5)
Münnich & Roether  [1967]                      Bombprovs C14                         5,4
Bien & Suess  [1967]                                              ”                                        10
Nydal  [1968]                                                           ”                                       5–10   (7,5)
Young & Fairhall  [1968)                                       ”                                        4–6   (5)
Rafter & O’Brian  [1970]                                         ”                                        12
Machta  [1972]                                                         ”                                          2
Broecker et al.  [1980]                                            ”                                    6,2–8,8  (7,5)
Delibrias  [1980]                                                      ”                                        6,0
Quay & Stuiver  [1980]                                           ”                                        7,5
Stuiver  [1980]                                                         ”                                        6,8
Siegenthaler  [1983]                                              ”                                    7,0–7,5  (7,3)
Druffel & Suess  [1983]                                          ”                                       12,5
Broecker & Peng  [1974]                             Radon-222                                 8
Peng et al.  [1979]                                                  ”                                   7,8–13,2  (10,5)
Peng et al.  [1983]                                                  ”                                          8,4
Ferguson  [1958]                                         Suess-effekten                          1–8   (4,5)
Bacastow & Keeling  [1973]                                 ”                                   6,3–7,0  (6,7)
Murray  [1992]                                              Löslighetsdata                           5,4
Segalstad  [1992]                                       C12/C13-balans                         5,4

Kommentera