↑ Åter till Om

Om mig

Gösta Pettersson, född 24 nov 1937

Yrkesmässig karriär (Lunds universitet):

Filosofie doktorsgrad i biokemi              1966
Lärarhögskola/lärare (Malmö/Lund)      1966-67
Docent i biokemi                                    1968-77
Professor i biokemi                                1978-2001

 

Som biokemisk forskare inriktade jag mig på att studera katalysmekanismerna för enskilda enzym
(t. ex. alkoholdehhydrogenas och kopparhaltiga aminoxidaser), med kinetik som metodologisk specialitet.
Omsider utvecklades forskningen till att gälla samspelet mellan enzym i metaboliska nätverk som glykolysen och Calvin-cykeln för fotosyntetisk koldioxidfixering.

På grund av mina specialkunskaper i reaktionskinetik och matematisk modellering blev jag flitigt anlitad av biokemiskt inriktade tidskrifter som expertgranskare, satt under 1970- och 80-talet med i Advisory Board för Biochemical Journal och European Journal of Biochemistry, och var 1989-99 redaktör för den senare tidskriften.

 

bild 144 gösta föreläser (kopia)Gästföreläsning vid Humboldtuniversitetet i Berlin 1991
(det enda foto jag har av mig som yrkesutövare)

.

.

1938Så här såg jag ut när jag var 10 månader gammal och nyfiken på livet

.

.

arkfig017Och så här såg jag ut 2013 när jag hade blivit avdankad, arm och grå.

Kommentera